Arhive categorie: Stiri

TEME PROIECTE DE LICENȚĂ, DISERTAȚIE ȘI CERCETARE an universitar 2017 – 2018, Prof.dr.ing. Valentin SGÂRCIU

Teme proiecte de licență:

Achiziția și prelucrarea semnalelor de la sisteme multisenzoriale.
Sistem informatic pentru monitorizare şi control “Smart House”.
Integrare sistem de automatizare în cadrul conceptului de “Casă Pasivă”.
Sistem autonom de achiziție de date într-un mediu industrial cu funcții de monitorizare și alertare în timp real.
Sistem informatic pentru supraveghere ambientală în cadrul unei case inteligente; studiu de caz + machetă cu exemplificare.
Automatizarea unei case pasive utilizând rețele de senzori wireless.

Teme proiecte de disertație:

Soluții moderne de testare automată.
Tehnologii de securitate pentru plățile on-line.
Sisteme embadded pentru case inteligente.
Sisteme de protecție multinivel într-o clădire inteligentă.

Teme de cercetare (mastere AII, MPI, SIM):

Clădire inteligentă; caracteristici, subsisteme, categorii de probleme specifice.
Securitate cibernetică; tipuri de atacuri informatice, metode de apărare, legislație.
Prelucrarea și interpretarea datelor prin tehnici statistice.
Mediul LabVIEW utilizat în prelucrarea și interpretarea analizelor medicale.

Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu

NOTĂ: Aceste teme au o formalizare orientativă; titlul final – ca și un desfășurător al conținutului – vor fi stabilite după discuția cu fiecare solicitant (student care doreste să fie îndrumat de subsemnatul).

Teme propuse 2017/2018

  • Studiul si implementarea protocolului de comunicatie BACNet pe platforme embedded – Studiu de caz: Cladirea PRECIS
  • Prelucrarea inteligenta a informatiei prin metode de invatare statistica in cladiri
  • Modelarea si predictia ocuparii si a comfortului
  • Sisteme Building Management Systems (BMS) cu arhitectura deschisa
  • Smart City

*Temele pot fi abordate la nivel de licenta sau masterat. Detaliile, complexitatea proiectului si continutul realizarii experimentale vor fi stabilite in urma unei discutii preliminare cu profesorul coordonator.

Teme propuse 2016/2017

  • Modelarea/simularea termica si a sistemelor HVAC pentru control in cladiri inteligente: studiu de caz – cladirea PRECIS
  • Arhitecturi software si protocoale de comunicatii ierarhice in cladiri inteligente
  • Modelarea si predictia ocuparii si a comfortului
  • Smart City
  • Prelucrarea distribuita a informatiei pentru monitorizarea ambientala prin retele de senzori wireless

*Temele pot fi abordate la nivel de licenta sau masterat. Detaliile, complexitatea proiectului si continutul realizarii experimentale vor fi stabilite in urma unei discutii preliminare cu profesorul coordonator.

IEEE SMC 2016 & IWSSS 2016

– Special session „Advanced methods and applications for increasing
control systems reliability, safety and security”
2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)
October 9-12, Budapest, Hungary
http://smc2016.org

– 4th International Workshop on Systems Safety & Security (IWSSS 2016)
in conjunction with the 8th Electronics, Computers & Artificial
Intelligence International Conference – ECAI 2016
June 30 – July 2, Ploiesti, Romania
http://www.iwsss.org/2016/

Risk_SMC2016_SS_CFP