Teme propuse 2017/2018

  • Studiul si implementarea protocolului de comunicatie BACNet pe platforme embedded – Studiu de caz: Cladirea PRECIS
  • Prelucrarea inteligenta a informatiei prin metode de invatare statistica in cladiri
  • Modelarea si predictia ocuparii si a comfortului
  • Sisteme Building Management Systems (BMS) cu arhitectura deschisa
  • Smart City

*Temele pot fi abordate la nivel de licenta sau masterat. Detaliile, complexitatea proiectului si continutul realizarii experimentale vor fi stabilite in urma unei discutii preliminare cu profesorul coordonator.