Cercetare

Activitatea de cercetare și inovare a laboratorului iMTT este concentrată în jurul următoarelor teme actuale din domeniul instrumentației și măsurărilor :

  • bazele teoretice și aplicative ale senzorilor și traductoarelor și rolul lor fundamental în cadrul sistemelor de reglare automată;
  • noi tendițe în dezvoltarea sistemelor complexe de achiziție de date inclusiv tehnologii wireless, mobile și bazate pe noi concepte: Internet of Things, cloud computing, Cyberphysical systems;
  • sisteme embedded interconectate, rețele de senzori wireless;
  • instrumentație de proces și integrarea acestora în sistemele complexe de automatizare prin sisteme de comunicații industriale;
  • instrumentație virtuală și informatică tehnică.

*Prin informatică tehnică înțelegându-se acea ramură aflată la intersecția informaticii cu tehnologia și care recunoaște rolul dual al calculatoarelor: ca unul dintre cele mai importante instrumente în rezolvarea problemelor inginerești și ca obiectul central al studiilor, cercetării și dezvoltării.

Informații suplimentare referitoare la: publicațiile și proiectele recente