Teme propuse 2016/2017

  • Modelarea/simularea termica si a sistemelor HVAC pentru control in cladiri inteligente: studiu de caz – cladirea PRECIS
  • Arhitecturi software si protocoale de comunicatii ierarhice in cladiri inteligente
  • Modelarea si predictia ocuparii si a comfortului
  • Smart City
  • Prelucrarea distribuita a informatiei pentru monitorizarea ambientala prin retele de senzori wireless

*Temele pot fi abordate la nivel de licenta sau masterat. Detaliile, complexitatea proiectului si continutul realizarii experimentale vor fi stabilite in urma unei discutii preliminare cu profesorul coordonator.