Arhive autor: Valentin Sgarciu

TEME PROIECTE DE LICENȚĂ, DISERTAȚIE ȘI CERCETARE an universitar 2017 – 2018, Prof.dr.ing. Valentin SGÂRCIU

Teme proiecte de licență:

Achiziția și prelucrarea semnalelor de la sisteme multisenzoriale.
Sistem informatic pentru monitorizare şi control “Smart House”.
Integrare sistem de automatizare în cadrul conceptului de “Casă Pasivă”.
Sistem autonom de achiziție de date într-un mediu industrial cu funcții de monitorizare și alertare în timp real.
Sistem informatic pentru supraveghere ambientală în cadrul unei case inteligente; studiu de caz + machetă cu exemplificare.
Automatizarea unei case pasive utilizând rețele de senzori wireless.

Teme proiecte de disertație:

Soluții moderne de testare automată.
Tehnologii de securitate pentru plățile on-line.
Sisteme embadded pentru case inteligente.
Sisteme de protecție multinivel într-o clădire inteligentă.

Teme de cercetare (mastere AII, MPI, SIM):

Clădire inteligentă; caracteristici, subsisteme, categorii de probleme specifice.
Securitate cibernetică; tipuri de atacuri informatice, metode de apărare, legislație.
Prelucrarea și interpretarea datelor prin tehnici statistice.
Mediul LabVIEW utilizat în prelucrarea și interpretarea analizelor medicale.

Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu

NOTĂ: Aceste teme au o formalizare orientativă; titlul final – ca și un desfășurător al conținutului – vor fi stabilite după discuția cu fiecare solicitant (student care doreste să fie îndrumat de subsemnatul).