Prof.dr.ing. Gabriel IONESCU

Departament: Automatică și Informatică lndustrială

Domeniul științific: Ingineria Sistemelor

Aria de cercetare:

Tematica generala de cercetare: Automatizari electrice, in cadrul careia se disting ca directii:

1.sisteme de achizitie, prelucrare si transmisie de date, la care s-au aprofundat si urmeaza a se continua cercetarile prin retele de senzori wireless, sisteme industriale de ultima generatie cu consum energetic minim, noi tehnologii de achizitie si prelucrare a datelor obtinute de la sisteme senzoriale;

2.sisteme automate distribuite in cadrul conceptului de cladire inteligenta (BMS, BI, BA), cu categorii moderne de subsisteme destinate monitorizarii si supravegherii marimilor caracteristice din orase / cladiri inteligente;

3.protectia informatiei si a persoanei folosind tehnici moderne de criptare/decriptare, semnatura digitala si certificare, combinate cu smart card-uri si RFID-uri;

4.produse inteligente bazate pe comunicatii de tip P2P si M2M, care utilizeaza tehnologii inteligente dezvoltate in cadrul conceptului de IoT;

5.alte categorii de cercetari submise cadrului general, care pot aduce plusvaloare stiintifica si produse / tehnologii noi.