Istoric

Istoria disciplinei Senzori si Traductoare (actualmente Traductoare si Sisteme de Masurare)

„In anul 1962, a luat fiinta, la Facultatea de Energetica din Institutul Politehnic Bucuresti, Sectia de Automatica incepand cu anul III de studii, avand o singura grupa formata din studenti, de la facultatile cu profil electric din institut, care au optat pentru aceasta specializare.

Printre disciplinele prevazute in primul plan de invatamant, initiat de catre prof. dr.ing Corneliu Penescu, pe atunci prorector al IPB, incepand din acel an a figurat si aceea de Masurari Tehnice si Traductoare (MTT), disciplina care a luat nastere deci odata cu infiintarea specializarii de Automatica in invatamantul superior din Romania. Aceasta se afla la originea actualei discipline de Senzori si Traductoare din planul de invatamant al Facultatii de Automatica si Calculatoare, specialitatea Automatica.

Situatia expusa mai sus a continuat pana in anul 1967 cand s-a infiintat Facultatea de Automatica din IPB. Disciplina de Masurari Tehnice si Traductoare  a fost prevazuta pe aceeasi pozitie in planul de invatamant al facultatii nou infiintata si a fost mentinuta in toate modificarile planurilor de invatamnt pana in anul 1990. O schimbare minora a titlului a avut loc la inceputul anilor 80 in Masurari si Traductoare (MT), fara a afecta continutul. Se poate afirma ca aceasta a fost una dintre  disciplinele  cu cea mai indelungata continuitate din facultatea de Automatica.

Activitatile didactice desfasurate in cadrul disciplinei Masurari si Traductoare si continutul acestora:
–       curs in semestrele V si VI cate 4 ore/saptamana;
–       laborator/seminar in semestrele V si VI cate 2 ore/ saptamana;
–       proiect in semestrul VI cate 1 ora pe saptamana.

Continutul cursului, axat la inceput pe tematici referitoare la masurarile electrice si la traductoarele electro-mecanice, a evoluat in mod continuu in raport cu progresele stiintifice si tehnologice si s-a ajuns la urmatoarea structura:

Partea I-a.  Bazele stiintei masurarii, cuprinzand: notiuni generale de metrologie, scari de masurare, unitati si etaloane , metode si instrumente de masurat, indicatori de calitate a masurarii, analiza si evaluarea erorilor, exprimarea rezultatelor, caracteristicile generale ale instrumentelor de masurat.

Partea II-a. Masurari electrice si electronice, continand: masurari analogice ale marimilor electrice in regim static si in regim dinamic, inclusiv instrumentatia aferenta, conversia analog numerica si aparate numerice de masurat, aparate complexe pentru masurari avansate si pentru analiza de semnale, echipamente cu microprcesoare, masurari inteligente.

Partea III. Traductoare pentru automatizari industriale, in cadrul acestei parti fiind tratate : caracteristicile si performantele generale, structura si componentele principale ale traductoarelor analogice si numerice, tipuri semnificative de traductoare pentru marimi electrice, marimi geometrice, marimi mecanice, temperatura, umiditate, marimi specifice proceselor chimice,radiatii, principii de alegere a traductoarelor.

Lucrarile de laborator au cunoscut, de asemenea, o evolutie ascendenta. Dupa ce in primii ani, laboratoarele s-au desfasurat, cu un numar redus de lucrari, in sali din corpul D situat in localul IPB din strada Polizu si apoi in sali de la Caminul 303, in anul 1972 odata cu darea in folosinta a corpului ED din noul local pentru laboratoarele si seminariile la aceasta disciplina au fost repartizate mai multe sali la etajul 3, unde de altfel functioneaza si in prezent laboratoarele disciplinei Senzori si Traductoare. Totodata au fost alocate si fondurile necesare procurarii mobilierului si  a unei parti din aparatura si echipamentele necesare. Ulterior, prin stradania cadrelor didactice, baza materiala a fost extinsa atat prin achizitionari de aparatura fabricata in tara si din import, cat si prin ingenioase modele construite de insasi cadrele didactice respective. S-a ajuns astfel, in anii 80, la asigurarea platformelor pentru 24 de lucrari de laborator reprezentative.

Proiectul a avut ca scop deprinderea studentilor de a solutiona, in concordanta cu metodologia aplicata de inginerii proiectanti, a unor problematici legate de conceperea si constructia traductoarelor. Astfel, pe baza unor teme cu caracteristici functionale si constructive si a unor performante impuse, li s-a cerut studentilor sa intocmeasca proiecte constand din piese scrise, memorii de prezentare si breviare de calcul, precum si a unor piese desenate constand din detalii de constructie, scheme si diagrame, pentru anumite tipuri de traductoare destinate unor marimi ca: deplasare, viteza de rotatie, temperatura, frecventa etc.

Desfasurarea activitatilor didactice mentionate, in bune conditii, a fost posibila datorita unui grup de cadre didactice valoroase , printre care se numara :
Prof.dr.ing. Gabriel Ionescu – titularul disciplinei,  prof.dr.ing Valentin Sgarciu, prof dr. ing. Dan Popescu, prof.dr. ing. Radu Varbanescu cu activitati indelungate la aceasta disciplina, sustinand ore de curs, laborator si proiect. Trebuie, de asemenea, amintiti prof.dr. ing.Bogdan Droasca si prof.dr.ing.Ion Hohan care au inceput cariera didactica la aceasta disciplina si au continuat apoi o buna  in perioada de timp. Regretatul dr. ing. Ioan Palcu a avut o activitate valoroasa, din pacate de scurta durata. O mentiune speciala pentru prof.dr.ing. Radu Dobrescu care, desi a fost titularul altor discipline, a avut o participare remarcabila la dezvoltarea disciplinei de Masurari si Traductoare. Sunt multe alte cadre didactice importante din actuala catedra de Automatica si Informatica Industriala care au avut ore sau au contribuit pe alte cai – prof.dr.ing. Traian Ionescu actualul sef al catedrei, prof.dr. ing. Mihai Ceaparu  s.a.. Cadrele didactice au desfasurat si o asidua activitate in ceea ce priveste acoperirea cu materiale didactice, fiind coautori a mai multor cursuri, indrumare de laborator si de proiectare, culegeri de probleme, publicate in cadrul Politehnicii sau in edituri centrale precum Ed.Didactica si Pedagogica, Ed.Tehnica. Activitatea didactica a fost bine apreciata atat de corpul profesoral cat si de catre studenti, dintre care multi au optat sa realizeze proiectele de diploma avand teme din domeniu si conducatori dintre cadrele didactice enumerate mai sus.

Numerosi specialisti din cercetare, proiectare si din intreprinderi de profil au functionat in regimul de cadre didactice asociate (plata cu ora) , contribuind la legarea invatamantului cu realitatile din industrie.

Cadrele didactice care au lucrat la aceasta disciplina au avut si o valoroasa activitate de cercetare stiintifica pe teme din domeniile masurarilor si traductoarelor, concretizata in numeroase articole si comunicari, precum si in antreanrea studentilor la astfel de activitati, inclusiv prin tutelarea unor cercuri stiintifice studentesti.

Incepand cu anul universitar 1990-1991, fiind elaborate noi planuri de invatamant, disciplina Masurari si Traductoare a incetat sa mai functioneze ca atare, componentele sale regasindu-se in urmatoarele doua discipline:
–       Prelucrarea datelor experimentale, prevazuta in anul I si avand ca titular pe prof.dr.ing. Valentin Sgarciu.
–       Senzori si traductoare, prevazuta in anul III, avand ca titular pe prof,dr.ing.Gabriel Ionescu pana la pensionare in anul 2001 si dupa aceasta pe prof.dr.ing. Valentin Sgarciu…”

Prof. Dr. Ing. G. Ionescu
București, August 2006