MEMBRI

Prof.dr.ing. Gabriel Ionescu în prezent profesor emerit consultant – este întemeietorul disciplinei Măsurări Tehnice și Traductoare (MTT), pe care a coordonat-o de la înființare (1962) până când s-a pensionat (2001). Născut în anul 1931, a urmat liceul teoretic din Pitești și facultatea de Energetică (absolvită în anul 1954), iar din anul 1962 a lucrat neîntrerupt în cadrul facultății de Automatică. Din 1982 a devenit profesor universitar titular, titlul de doctor inginer fiind obținut în anul 1970. Este conducător de doctorat din anul 1984. Ca domenii de compertență se pot enumera: Măsurări electrice, Traductoare și senzori, Instrumentație digitală, Achiziția și prelucrarea datelor, Microsenzori și microsisteme, Teoria măsurării, Sisteme automate, Identificarea sistemelor. De-a lungul carierei sale didactice și științifice a elaborat lucrări reprezentative pentru domeniile de competență enumerate, care pot fi sintetizate astfel: 8 tratate, manuale și monografii, publicate în edituri centrale (Ed.Didactică și Pedagogică, Ed.Tehnică, Ed.Științifică și Enciclopedică), la 5 dintre acestea fiind autor unic sau prim autor; 7 cursuri, îndrumare de proiectare și de laborator, 68 de articole și rapoarte publicate în țară și strainătate (ca autor unic sau prim autor la marea majoritate); 94 de comunicăriu la congrese și conferinte științifice (ca autor unic sau prim autor la marea majoritate); responsabil la 48 de studii și cercetări pe bază de contracte de colaborare  / granturi; 3 brevete de invenție. Alte elemente semnificative:  specializare la Institutul Tehnologic din Tokyo, 1966 cu durata de 4 luni; specializare la Univ.of California Los Angeles, 1971 cu durata de 6 luni; prodecan al facultatii Automatica si Calculatoare in perioada 1978 – 1981; membru in consiliul profesoral al facultatii Automatica si Calculatoare UPB  in mai multe legislaturi, pana in 1999; membru in consiliul stiintific al Institutului de Microtehnologie  1993- 1997; membru in comisia de Automatica a Academiei; membru  I. E. E. E.; membru in Comitetul national  I. F. A. C.; membru in Consiliul General IMEKO (Confederatia Internationala de Masurari Tehnice) 1973-1979; membru   S. R. A. I. T.; membru RENAR. Alte informații pot fi obținute din CV_G.Ionescu și Lista de lucrari G.Ionescu CV G.Ionescu Lista de lucrari 21.08.06 G.Ionescu

Prof. Dr. Ing. Valentin Sgârciu este profesor titular (din anul 1995) în cadrul Departamentului de Automatica si Informatica Industriala, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, membru in Consiliul facultatii A&C si membru in Senatul UPB. A absolvit facultatea de Automatica în anul 1972 si a obtinut titlul de doctor inginer in anul 1984. Este autorul a peste 140 de lucrari publicate in jurnale si volumele unor conferinte nationale si internationale (23 indexate ISI Web of Knowledge), a 17 carti in edituri nationale, 1 capitol de carte aparitie editura internationala, a 3 brevete de inventie dintre care 1 international. Este titularul cursurilor Traductoare si Sisteme de Masurare – licenta AIA anul III, Instrumentatie de Proces in Sisteme Informatice – master AII anul I, Autentificarea si Accesul Autorizat la Informatie ; Sisteme de Audit si Certificare – master MPI anul I, toate la facultatea de Automatica si Calculatoare) și a coordonat ca director 36 de proiecte de cercetare, iar la alte 37 a fost membru al echipei de cercetare, contracte cu componente de originalitate si inovare semnificative; a realizat 28 de aparate si echipamente ca rezultat al activitatii de cercetare pe baza de contract). Este conducator de doctorat din anul 2008. Domeniile sale de cercetare includ tehnologiile inteligente de masurare si traductoare, instrumentatie dedicata pentru automatizari, securitatea sistemelor informatice, retele de senzori wireless, tehnologii inovative in cladiri inteligente si teoria reglarii automate. CV_V Sgarciu romana 2018 Lista de lucrari V.Sgarciu 2018

Ș.l. Dr. Ing. Ana Magdalena Anghel  a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul 1997 și a obținut titlul de doctor inginer în anul 2012 cu teza intitulată „Tehnici avansate de diagnoză cu aplicații în supravegherea parametrilor de mediu”. În anul 2004 a obținut diploma de master cu specializarea în „Calitate, fiabilitate și mentenanță, securitate și risc în ingineria electronică”. S-a implicat activ în realizarea și susținerea următoarelor cursuri și laboratoare: „Senzori și interacțiunea cu mediul tehnologic”, “Aplicații Web”, ore didactice de laborator și seminar la “Prelucrarea Datelor Experimentale”, ”Fiabilitate şi Diagnoză”, “Gestiunea Documentelor” , “Senzori şi interacţiunea cu mediul tehnologic”, “Generarea şi managementul documentelor”, “Aplicații Web”. Cercetări în domeniul diagnozei şi detecţiei incidentelor. În prezent susține cursul “Fiabilitatea, mentenanța și siguranța în funcționare a sistemelor informatice”, în cadrul masterului Managementul și protecția informației. CV-Magdalena Anghel romana 

Prof. Dr. Ing. Andrei Hossu este profesor titular (din anul 2005) în cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Automatica si Informatica Industriala, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. A absolvit facultatea de Automatica în anul 1982 si a obtinut titlul de doctor inginer in anul 1998. Este autorul a peste 100 de lucrari publicate in jurnale si volumele unor conferinte nationale si internationale (14 indexate ISI Web of Science), a 7 carti in edituri nationale, 2 capitole de carte aparitie editura internationala. A fost titularul cursurilor “Interfata Om Masina ” (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), “Vedere Artificiala si Recunoasterea Formelor” (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) “Ingineria sistemelor de programe” (anul III, Facultatea de Automatică şi Calculatoare); este titularul cursurilor de “Aplicatii Web cu support Java” ” (anul III, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), “Interfete Grafice cu Utilizatorul” (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), “Metode avansate de prelucrare a imaginilor complexe, analiza imaginilor 3D” (anul I Master PCSAM, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), “Sisteme de realitate virtuale” (anul II Master PCSAM, Facultatea de Automatică şi Calculatoare); a coordonat ca director 3 proiecte de cercetare, iar la alte 53 a fost membru al echipei de cercetare, contracte cu componente de originalitate si inovare semnificative; a realizat finalizarea practică a unor echipamente din domeniul conducerii cu calculator a proceselor industriale, printre care: Sistem de conducere cu microprocesor 8080 a masinilor de rectificat IMUAB dotate cu motoare electrice pas cu pas; Echipament de conturare CNC realizat in varianta multiprocesor pentru masina de frezat FV 500 (IMGB); Echipamentul ECASUD 01 de supraveghere cu microcalculator a proceselor de sudura sub strat de flux si WIG pentru surse de sudura de tip IMGB si operatii de sudura din domenii speciale; Echipamentul ECASUD 02 de conducere, supraveghere si protocolare a datelor pentru procese de sudura de tip WIG, realizat cu microprocesor si dedicat surselor IUW 400 N (Electrotehnica); Cercetari privind dispozitivele si echipamentele de automatizare a celulelor flexibile de productie (pentru prelucrarea pieselor prismatice si de rotatie pe masini produse de ICSIT Titan si IMUAB) Domeniile sale de cercetare includ tehnologiile inteligente de masurare si traductoare, instrumentatie dedicata pentru automatizari, conducerea inteligenta a sistemelor industriale, prelucrare avansata de imagini si recunoasterea formelor, sisteme de timp real dedicate proceselor industriale. https://mtti.pub.ro/wp-content/uploads/2023/07/CV_HOSSU_ANDREI_europass.docx

Dr.ing Ioan Alexandru Sgârciu este inginer la departamentul Automatică și Informatică Industrială din cadrul Universității POLITEHNICA București. A absolvit facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – învățământ de licență și master – din UPB în anul 2016. În cadrul departamentului AII se ocupă de dezvoltarea și întreținerea echipamente didactice din laboratoarele aparținătoare departamentului AII, cu profil tehnic precum: Traductoare și Sisteme de Măsurare, Instrumentație de Proces în Sisteme Informatice, Senzori și Instrumentație de Măsură în Sisteme Medicale, Aplicații Web, E-sisteme medicale, Fiabilitate și Diagnoză în Sisteme Tehnologice. Susține activități de cercetare din laboratorul „Procese Inovative în Utilizarea Produselor Inteligente” din sala PRECIS 405. Preocupat de publicarea de articole la conferințe interne și internaționale bazate pe cercetări proprii (conform CV și Lista de lucrări atașate). https://mtti.pub.ro/wp-content/uploads/2023/07/CV_Alexandru-Ioan-Sgarciu_Europass_Ro.doc https://mtti.pub.ro/wp-content/uploads/2023/07/Lista-de-lucrari-IA-Sgarciu.doc